Links

InEssence heeft een breed netwerk van collega coaches, counselors, therapeuten en trainers. Veelal uit aanvullende disciplines maar altijd werkend vanuit een zelfde visie en passie. Het netwerk biedt feedback, inspiratie, mogelijkheden voor doorverwijzing en samenwerking.

Collega's

InEssence is aangesloten bij:

Overige links

'Je haalt het beste uit de anderen
niet door hen het vuur na aan de schenen te leggen,
maar door het vuur in hun binnenste aan te wakkeren.'

Bob Nelson